Home Company Profile Our Product News Activities Job Opportunity Contact us For Staff Only
 
 


ยินดีต้อนรับสู่ ริเวอร์กรุ๊ปผู้ผลิตอุตสาหกรรมกระดาษชำระแห่งแรกของประเทศไทย ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ทางทีมงานเราทุ่มเทในการพัฒนา สร้างสรรค์สินค้าที่มีคุณภาพ โดยพัฒนา นวตกรรมใหม่ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ สร้างความหลากหลายให้กับภาคอุตสาหกรรมการตลาดของกระดาษทิชชู เน้นความสำคัญการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริการต่อลูกค้าที่ดีเยี่ยมและยึด และหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร โดยมีความห่วงใยต่อสังคมรอบข้าง และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการตอบแทนคุณภาพชีวิตให้กับสังคม
ISO 9001:2008
Cert.NO: QMS 07021/1118
 
บริษัท ริเวอร์โปร์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด 48 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ต. เทพารักษ์ อ. เมือง จ. สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 0-2384-7378-80 โทรสาร 0-2384-2901 e-mail : hotline@riverpro.co.th